Could you be one of our research assistants?

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer darpar gynorthwywyr ymchwil yng Nghomisiwn y Gyfraith.

Gan weithio fel rhan o dîm arbenigol, mae cynorthwywyr ymchwil yn helpu i lunio cyfraith y DU. Byddwch chi’n cael cyfle i feddwl yn ddwfn a gweithio’n greadigol mewn amgylchedd heriol a chefnogol. Mae siambrau, cwmnïau cyfreithwyr a phrifysgolion yn ystyried bod amser a dreulir yng Nghomisiwn y Gyfraith yn werthfawr iawn.

Gwybodaeth hanfodol

  • Mae’r swyddi hyn yn Llundain
  • Rydyn ni’n cynnig contract tymor penodol am 51 wythnos (amser llawn, rhan-amser, gweithio hyblyg neu rannu swydd)
  • Y cyflog yw £25,257
  • Mae gan bob un o’n cynorthwywyr ymchwil raddau o’r safon uchaf yn y Gyfrait

 

Mae cystadleuaeth am y rolau hyn yn eithafol o uchel. Os ydych yn meddwl bod gennych ddiddordeb, ac i wirio’ch cymhwysedd, darllenwch y Canllaw i gael gwybod rhagor.

Hefyd mae’r Canllaw yn cynnwys manylion llawn o’r broses ymgeisio. I ymgeisio, dilynwch y ddolen i’r system ymgeisio ar-lein sy’n ymddangos yn y Canllaw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Canllaw yn drwyadl cyn cyflwyno’ch cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Chwefror 2017.