Comprehensive regulatory framework for self-driving vehicles proposed to Government

The Law Commission of England and Wales and the Scottish Law Commission (the Law Commissions) have today [18 December 2020] announced landmark proposals that will seek to ensure the safety of self-driving vehicles via a comprehensive new legal framework. Hailed as “leading the way on the regulation of this technology” by Transport Minister Rachel Maclean, … Read more >

Law Commission seeks views on smart contracts

The Law Commission has today [17 December 2020] launched a call for evidence to help ensure that the technology of smart contracts can thrive in England and Wales. A smart contract is a legally binding contract in which some or all of the contractual obligations are recorded in or performed automatically by a computer program … Read more >

Cynigion i ddiwygio tribiwnlysoedd datganoledig Cymru i greu system dribiwnlysoedd unedig i Gymru.

Mae cynigion Comisiwn y Gyfraith a gyhoeddwyd heddiw yn gwella ar y system doredig a chymhleth o dribiwnlysoedd sy’n bodoli yng Nghymru. Mae’r cynigion, sy’n ffurfio sail yr ymgynghoriad, yn diddymu’r cymhlethdod gan greu system unedig i dribiwnlysoedd yng Nghymru. Corff a ffurfir i ddatrys anghydfod ac i adolygu penderfyniadau cyrff cyhoeddus ydy tribiwnlys. Ond … Read more >

Reform outdated offence of misconduct in public office, recommends Law Commission

Reforms to the outdated and unclear offence of misconduct in public office offence are recommended by Law Commission Changes would clarify and modernise the law, and target the most serious misconduct Two replacement offences recommended in addition to a statutory list of positions that constitute “public office” Consent of the Director of Public Prosecutions would … Read more >

New funding model agreed with Ministry of Justice

I am delighted to announce that the Law Commission has agreed a new funding and operating model with the Ministry of Justice. Under the new model, the Law Commission will no longer rely on income generation from Whitehall Departments to supplement its core funding from the Ministry of Justice. Instead, the Law Commission will now … Read more >

Llywodraeth Cymru yn derbyn y mwyafrif o argymhellion Comisiwn y Gyfraith i ddiwygio cyfraith cynllunio yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi ymateb manwl i argymhellion Comisiwn y Gyfraith i wella cyfraith cynllunio yng Nghymru, gan gadarnhau eu bod yn derbyn y mwyafrif o’r diwygiadau ac eu bod yn bwriadu defnyddio’r argymhellion i lywio’r Bil cydgrynhoi cynhwysfawr. Mae gobeithion i’r Bil chwarae rhan flaenllaw yn rhaglen ddeddfwriaethol nesaf y Senedd. Cyhoeddwyd … Read more >