Papur Ymgynghori Llawn

Crynodeb

Rhestr o gwestiynau ymgynghori yn unig

Pennod 1 – Cyfraith Cynllunio yng Nghymru

Pennod 2 – Tuag at god cynllunio

Pennod 3 – Cwmpas yr ymarfer codeiddio

Pennod 4 – Diwygiadau technegol i’r deddfwriaeth

Pennod 5 – Darpariaethau rhagarweiniol

Pennod 6 Creu’r cynllun datblygu

Pennod 7 – Angen am gais cynllunio

Pennod 8 – Ceisiadau i’r awdurdod cynllunio

Pennod 9 – Ceisiadau i Weinidogion Cymru

Pennod 10 – Darparu seilwaith a gwelliannau eraill

Pennod 11 – Apeliadau a darpariaethau atodol eraill

Pennod 12 – Datblygu anawdurdodedig

Pennod 13 – Gwaith sy’n cael effaith ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth

Pennod 14 – Hysbysebu awyr agored

Pennod 15 – Gwaith i goed wedi’u warchod

Pennod 16 – Gwella, adfywio ac adnewyddu

Pennod 17 – Heriau yn yr Uchel Lys

Pennod 18 – Darpariaethau amrywiol ac ategol

Pennod 19 –  Cwestiynau Ymgynghori