English


Mae Comisiwn y Gyfraith yn awyddus i glywed gan y rhai hynny sydd â diddordeb mewn bod yn Gomisiynydd. Mae dau lwybr y byddem yn eich annog i’w hystyried:

  1. Ymgysylltu â ni nawr am benodiadau sydd i ddod
  2. Cymryd rhan yn ein Cynllun Cysgodi Gwaith Amrywiaeth

 

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer penodiad fel Comisiynydd y Gyfraith, mae’n rhaid i chi fodloni’r meini prawf yn adran 1(2) Deddf Comisiynau’r Gyfraith 1965, sy’n gofyn bod gennych swydd farnwrol, neu’n unigolyn sydd â chymhwyster cyffredinol o fewn ystyr adran 71 Deddf y Llysoedd a Gwasanaethau Cyfraith 1990, neu’n athro’r gyfraith mewn Prifysgol.

 

“Gwelais yr hysbyseb a meddyliais mai dyna swydd wych i rywun. Fyddwn i erioed wedi meddwl gwneud cais fy hun nes i rywun awgrymu y dylwn ystyried gwneud hynny.”

Yr Athro Nick Hopkins, Comisiynydd y Gyfraith, Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiried