Cyfraith cynllunio yng Nghymru

Current project status

  • Initiation: Could include discussing scope and terms of reference with lead Government Department
  • Pre-consultation: Could include approaching interest groups and specialists, producing scoping and issues papers, finalising terms of project
  • Consultation: Likely to include consultation events and paper, making provisional proposals for comment
  • Policy development: Will include analysis of consultation responses. Could include further issues papers and consultation on draft Bill
  • Reported: Usually recommendations for law reform but can be advice to government, scoping report or other recommendations

Rydym yn y broses o ddadansoddi ymatebion i’r ymgynghoriad.

Planning law in Wales

Côd Cynllunio Cymraeg newydd i Gymru: yn gynnwys ond yn syml

Mae cyfraith cynllunio yng Nghymru yn rhy gymhleth ac, mewn rhannau, yn rhy annodd i ddeall.

Nid yw’r deddfwriaeth wedi ei cydgrymhoi ers y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990 ac mae atodiadau tameidiog wedi cael ei gwneud i’r gyfraith ers hynny.

Yn ogystal a hyn, mae gwahaniaethau ychwanedig rhwng y gyfraith yng Nghymru a Lloegr wedi ei gwneud hi’n annoddach fyth i nodi beth yn gwmws yw cyfraith cynllunio Cymru.

Gall cyfraith a greir yn Llywodraethau San Steffan a Chaerdydd gael ei ddefnyddio yng Nghymru yn unig, yn Lloegr yn unig, neu yn y ddau. Mae hyn yn creu system mwy cymhleth fyth.

Fel rhan o 12fed rhaglen o ddiwygio’r gyfraith, gofynnodd y Llywodraeth Cymraeg i’r Comisiwn i olygu gweithrediad system rheolaeth datblygiad Cymru.

Nid oeddem yn credu bod angen rhagor o newidiadau polisi yn y maes yma, ond mae’n amlwg bod angen symleiddio a moderneiddio cyfraith cynllunio Cymru.

Fe wnaeth hyn ddilyn ein adroddiad cynharach ar ffurf a hygyrchedd y gyfraith sy’n gymwys yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru nawr yn datblygu Côd Cynllunio newydd, sydd yn ymgorffori deddfau 1990 bron yn gyfangwbl, a nifer o’r deddfau a ychwanegwyd ati. Mae’r Comisiwn hefyd yn gweithio ar newidiadau technegol, er mwyn gwella’r system yn weithredol.

Cam presennol y prosiect

Fe gynhyrchon Papur Cwmpasu ym Mehefin 2016, a oedd yn cynnws ein cynigion amodol ar natur a chwmpas prosiect cyfuno a diwygio. Derbynion nifer o ymatebion wrth ein randdeiliaid. Rydym nawr wedi cynhyrchu Papur Ymgynghori sydd yn nodi ein casgliadau amodol ar cwmpas y prosiect, ac sydd yn amlinelli ein cynigiadau ar ddiwygiadau technegol.

Fe gafodd y papur ymgynghori ei gyhoeddi ar 30 Tachwedd 2017, ac fe wnaeth y broses o ymgynghori bara am dair mis – tan 1 Mawrth 2018.

Rydym yn nawr yn dadansoddi ymatebion i’r ymgynghoriad, ac fe fyddwn yn cyhoeddi adroddiad terfynol i’r Llywodraeth Cymraeg, a gaiff ei defnyddio i greu Cod Cynllunio newydd. Disgwylir i’r Cod i gael cydsyniad brenhinol yn 2020.

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Papur Ymgynghori yn llawn.

Cliciwch yma i lawrlwytho pennodau unigol or Papur Ymgynghori.

Cliciwch yma i lawrlwytho crynodeb o’r Papur Ymgynghori.

I gofrestru i’r rhestr e-bostio, neu os oes gennych gwestiynau ychwanegol, e-bostiwch

Planning_wales@lawcommission.gsi.gov.uk neu cynllunio_cymru@lawcommission.gsi.gov.uk

 

 

Documents and downloads

Project details

Area of law

Public law

Commissioner

Nicholas Paines QC