Criminal Liability in Regulatory Contexts

Project status: Analysis of responses

The main recommendations we made in this project aimed to establish a principled basis for the creation of criminal law in regulatory contexts. We also considered particular doctrines of liability applicable to businesses and make proposals to ensure that they are fair to such bodies, in particular small businesses. The project A significant proportion of the new … Read more >

Criminal Records Disclosure

Project status: Complete

Non-disclosure of certain criminal convictions and cautions In July 2016 we were requested by the Home Office to review one specific aspect of the criminal records disclosure system, known as “filtering”. In very simple terms, the filtering system provides a framework which regulates when an individual has to disclose convictions and cautions even though they … Read more >

Cyfraith cynllunio yng Nghymru

Project status: Complete

Rydym yn argymell bod Cod Cynllunio newydd yn cael ei greu ar gyfer Cymru sy’n gynhwysfawr ond yn symlach. Rydym wedi dadansoddi’r ymatebion i’n Papur Ymgynghori, ac wedi cyhoeddi adroddiad terfynol, a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ac a osodwyd yn Senedd y DU ac yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 30 Tachwedd 2018. Cafwyd ymateb llawn … Read more >