Form and Accessibility of the Law Applicable in Wales / Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru

The corrected Welsh language version of the Form and Accessibility of the Law Applicable in Wales report is now available to download. We had identified some problems with the Welsh language versions of our report and summary, and had to remove them from the website. We are pleased to say that updated Welsh language versions are now back up on the website.

Mae fersiwn Gymraeg diwygiedig o’r adroddiad ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru yn awr ar gael i’w lawrlwytho. Canfuwyd rhai problemau gyda’r fersiynau Cymraeg o’n hadroddiad a’r crynodeb, a bu’n rhaid eu tynnu oddi ar y wefan. Mae’n bleser gennym ddweud bod fersiynau Cymraeg diwygiedig yn ôl ar y wefan yn awr.